Elállási jog

 

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követõ 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen ( beleértve a csomagolást is!)állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Webshop címére. A HIRCON Kft.. kizárólag új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású (a cipõsdoboz nem csomagolóanyag, hanem a termék része!) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. 
A HIRCON Kft. a termék árát téríti vissza, elállás alkalmával, a kifizetett szállítási költséget nem áll módjában visszatéríteni, mivel azt a szolgáltatást a vevõ már igénybe vette, és a számlán külön tételként lett feltüntetve.

Figyelem!
A HIRCON Kft. nem vesz át semmilyen portós, vagy utánvétes küldeményt!

Írásban történõ elállás esetén elegendõ az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi (az átvételtõl számítva 8 napon belül) visszajuttatásáról. Elállás esetén a HIRCON Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárai megtérítését.

A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére a HIRCON Kft. rendelt meg.

A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követõen használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minõségi követelményeknek.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a HIRCON Kft.. kötelezettséget vállal arra, hogy a termék vételárat (szállítási költséget nem)  a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelõen, a csomag átvételét követõ 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

A HIRCON Kft. végig fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerzõdéstõl.

 

Motorozzwebshop.hu csapata