Szavatosság és Garancia

 

A szavatossági idõtartam 2 év. Ez az idõtartam két részre tagozódik. Az eladást követõ elsõ hat hónapban bekövetkezõ meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan fel kell tételezni, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benne volt. Ha ezzel az eladó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás késõbb, a vásárló valamely hibájából keletkezett. A hatodik hónaptól kezdve a kétéves idõtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben.

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk 305-311. §). A szavatosság az eladó részére törvényi kötelezvény, amelyet nem szabad összetéveszteni a jótállással (garanciával), amely a szavatossági jogokon túl vállalt, meghatározott tartalmú önkéntes (vagy kötelezõen vállalandó) kötelezettség a terméket eladó részérõl.

Az eladó szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Motorozzwebshop.hu csapata